Etický kodex:

 

 

1) Odmítnutí zpracování internetové reklamy

 

Banero.cz si vyhrazuje právo odmítnout zpracování internetové reklamy (nebo jiných grafických prvků), která by porušovala:


a) autorská práva

b) zákony České republiky

c) obsahovala neetický, podvodný, klamavý či neseriózní obsah

d) prezentovala a podporovala extremistické směry nebo pro společnost neadekvátní myšlenkové vyznání

e) projekty či spolky, na jejichž prezentaci se nechce Banero.cz podílet (politika, neseriózní firmy nabízející nebankovní půjčky, pyramidové aktivity nebo podomní či zájezdové akce s prezentací a nákupem produktů, a další)  

f) objednavatele, který má podložené negativní hodnocení (je upozorněno na neseriózní jednání) od předešlých poskytovatelů služeb, mimo negativní hodnocení, které není zcela jednoznačné a objednavatel podá objasňující vysvětlení a negativní hodnocení tím znehodnotí

g) stejně tak je možné odmítnutí zpracování reklamy, pokud objednavatel neuhradil či uhradil se znatelným zpožděním některou z předešlých zakázek nebo opakovaně nebyl spokojen s výsledným dílem či korekcemi a docházelo ke stornování vykonané práce.


Pro všechny tyto případy i zde nejmenované je možné takovouto zakázku odmítnout. Banero.cz nemá zájem podílet se na prezentaci výše popsaných i přesto, že za výsledné dílo nenese žádnou zodpovědnost (pouze zpracovává grafickou reklamu zadanou objednavatelem).

 

Objednavatel svou objednávkou stvrzuje, že podniká či působí svou aktivitu v dobré víře a reklama nebude prezentovat výše sepsané nebo jiné neseriózní jednání, které by poškozovalo potencionální zájemce o prezentované nebo zpracovatele reklamy.


 

 

2) Autorská práva obrázků zaslaných objednavatelem


Při dodání obrázku zákazníkem (objednavatelem) nezodpovídáme za dodržování autorských práv. Máme automaticky za to, že snímek takto dodaný, ať už elektronickou poštou, dodáním na médiu nebo zasláním odkazu na stažení, lze do výsledného díla zakomponovat a že autorská práva neporušuje. Tato zodpovědnost je na dodávající straně (objednavateli). Banner je po uhrazení dané částky předán objednavateli, který se stává jeho výhradním vlastníkem. Banero.cz pouze zpracovává internetovou grafickou reklamu, za veškerý obsah v ní obsažený, včetně textových sloganů a dodaných vizuálů nenese žádnou zodpovědnost a to ani v případě, pokud objednavatel textovou podobu ponechává na nás.


Objednavatel svou objednávkou stvrzuje, že dodané nebo odkazované materiály, které chce umístit v banneru neporušují autorská práva a mohou být do banneru zakomponována.

 

 

3) Seriózní jednání a informovanost


Banero.cz se zavazuje jednat vůči objednavateli seriózním způsobem a takto činí i objednavatel vůči zpracovateli reklamy. Veškeré podstatné informace a ceník jsou k dispozici na stránkách www.banero.cz a objednavatel se zasláním objednávky zavazuje, že se s nimi seznámil. Banero.cz se snaží chránit své zákazníky i sebe, nevyžaduje od objednavatele zálohu, ani platbu za něco ještě nevytvořeného. Bankovní spojení je pro jistotu uvedeno na faktuře i na těchto stránkách v "kontaktech". Banero.cz zákazníky k ničemu nenutí, pouze doporučujeme, výsledné rozhodnutí je na objednavateli.


 

4) Ochrana osobních údajů

 

Dodané údaje o objednavateli jsou použity pouze pro fakturaci a komunikaci. Banero.cz nakládá s osobními údaji podle zákona, neposkytuje je třetím stranám.

 

 

5) Prezentace bannerů v referencích

 

Banero.cz některé bannery zařazuje do svých referencí. Pro objednavatele je to výhodné z hlediska prezentace jeho reklamy, popřípadě webových stránek. Pokud si objednavatel nepřeje vystavovat banner v referencích je třeba dát nám písemně vědět (stačí pomocí e-mailu) a banner, popřípadě webové stránky, z našich referencí samozřejmě na přání zákazníka odstraníme. V opačném případě si Banero.cz nárokuje právo použít bannery v referencích, ať již na svých webových či facebookových stránkách.

 

3) Převzetí poskytnutného díla objednavatelem


Vytvořené dílo (banner) je předán objednavateli v elektronické podobě, nejčastěji jako příloha e-mailové zprávy. Objednavatel je povinnen si finální podobu banneru zkontrolovat, její grafickou a textovou prezentaci a akceptováním této verze stvrzuje konečnou podobu banneru, se všemi náležitostmi. Banero.cz neodpovídá za případné textové chyby nebo nepřesnosti, je na objednavateli, který příslušnému tématu rozumí, aby si zkontroloval výsledné dílo.
Po úhradě díla patří veškerá práva objednavateli. Banero.cz má právo dílo prezentovat ve svých referencích na webových stránkách, facebooku či tiskovinách. V případě, že si objednavatel nepřeje dílo vystavovat v referencích, kontaktujte zpracovatele, který jej na vyžádání nebude zahrnovat do referencí. 

 

Objednavatel stvrzuje svou objednávkou, ať již ve formě objednávkového formuláře, e-mailu či telefonické (písemné či ústní), že se seznámil s těmito podmínkami a pravidly a souhlasí s nimi.

 

 


Nabízíme:

  • tvorbu bannerů s atraktivním vzhledem
  • rozumné a transparentní ceny
  • záruku spokojenosti a etický kodex
  • úhradu až po vytvoření banneru

Typy bannerů:

Zpracováváme bannery ve formátech JPEG (statické) a GIF (animované)

Aktuální stav: jsme zaneprázdněni, pracujeme na zakázce.


 

Rezervace: Pokud si chcete zarezervovat první volný termín nebo jiný, zašlete objednávku s termínem nebo pouze termín na objednavky(zavinac)banero.cz.

 

Kdy objednat:


Naše pracovní a časové kapacity jsou omezené. V případě, že pracujeme na zakázce, nemůžeme tak pracovat na dalších. Potřebujeme mít dostatek času na poskytnutí kvalitní služby a individuálního přístupu k objednavateli. Sledujte, proto, prosím, aktuální stav na hlavní stránce nebo zde, kde se dozvíte, od jakého termínu budeme moci pracovat na další objednávce.

 

 

Termín dodání:


První návrh vám zašleme přibližně do 42 hodin až 7 pracovních dní. Záleží na počtu objednaných bannerů a jejich náročnosti (typu). Jestliže objednáte jeden statický banner, bude vám poskytnut dříve, než např. 3 animované bannery. Pokud od vás obdržíme poznámky na následné úpravy, zaslání zkorekturované verze můžete registrovat do 42 hodin až 5 pracovních dnů - opět ale záleží na počtu bannerů a náročnosti.

 

 

Děkujeme za Váš zájem!

 

Pozor: během vánočního období, od listopadu do konce ledna běží Banero.cz v omezeném režimu z důvodu nárustu objednávek. V tomto období tak bohužel nelze uspokojit veškeré zájemce o bannerou reklamu.